© JIP-Sound Productions

Schultenweg 30, 9761 CJ Eelde

www.jipsound.nl
email: jipsound@home.nl

All for me grog
Blow the man down
Bora Bora
Botany Bay
Bye bye my Roseanne
Curaçao
Drunken sailor
Essequibo River
Farewell shanty
Garrekwak, De
Goodnight ladies
Good-bye my lover
Haallijntje boelijntje
Home boys home
John Brown's daughter
John Cherokee
John Kanaka
Johnny come down to Hilo
Johnny, Johnny, John
Kari waits for me
La bella Lola
Leave her Johnny, leave her
Leaving of Liverpool, The
Maggie May
Mein Vader vos ein Dutchman
Mingulay boat song
Molly Malone
My Bonnie
Oh California
Paddy lay back
Randy dandy o!
Rio Grande
Roll Alabama, roll
Rolling down to old Maui
Rolling home
Rosabella, The
Sacramento
Sailor boy, The
Sally Brown
Santiana
Shenandoah
Sloop John B.
South Australia
Strike the bell
Three score and ten
Up she goes
West-zuidwest van Ameland
Whiskey Johnny
Wieringen
Windjammer song

 

ISBN: 90-808720-1-6

 

Losse verkoopprijs: € 10,= (excl. verzendkosten)

(bij bestelling van meerdere exemplaren geldt een speciale korting)

bestellingen:

jipsound@home.nl

 

In het boekje "De 50 mooiste shanties en zeemansliedjes" vindt u een selectie van de vele liedjes die ik de afgelopen jaren heb bewerkt voor het Eelder Shantykoor, waarvan ik sinds 1996 dirigent ben. Met dit koor maakte ik inmiddels 4 prachtige cd's, waarop de meeste van deze liedjes te horen zijn. Hoewel ik voor het koor de meeste nummers 3-,4- of 5-stemmig gearrangeerd heb, heb ik in dit boekje gekozen voor publicatie van de hoofdmelodielijn, oftewel de 1e stem (in principe de tenor-partij). Dit omdat daar vaak de meeste behoefte aan is en daarnaast om de verschillende koren toch in staat te stellen hun eigen koorbewerking toe te passen en er zodoende voor te waken dat alle koren hetzelfde gaan klinken. In de muziek staan de zanglijnen van de solist in kleine letters, de koorpartijen in kapitalen. In de losse tekst op de pagina ernaast staan de koorpartijen vetgedrukt. Verder is de muziekpartij tevens voorzien van akkoorden ten behoeve van de gitaristen en bassisten.
Over shanties en andere liedjes van de zee is al veel gepubliceerd, met name in het Engels. Boeken als Shanties from the Seven Seas van Stan Hugill en Songs of the Sailor and Lumberman van William Main Doerflinger vertellen veel over de werkliederen uit de glorietijd van de zeezeilschepen uit met name de 2e helft van de 19e eeuw. De liederen kwamen in onze tijd terecht door overlevering, vandaar dat er van de meeste liedjes ook zoveel verschillende varianten bestaan. De gemiddelde zeeman kon uiteraard geen noten lezen, laat staan schrijven, en ook in de teksten zitten veel verschillen. Het is op een gegeven moment gewoon een keus maken.
De laatste 10 tot 15 jaar is het genre erg populair geworden en vele steden en dorpen hebben inmiddels een eigen shantykoor. De zeemansliederen zijn fijn om te zingen en de samenzang verstevigt het sociaal contact. De roep om een boekje in handig formaat met de bekendste shanties werd dan ook steeds groter. Vele malen heb ik koren voorzien van bladmuziek die niet voorhanden was, hetgeen uiteindelijk geresulteerd heeft in dit boekje. In het maandblad Shantymagazine heeft u hier al meer over kunnen lezen. Voor de accordeonisten verschijnt binnenkort ook een grotere versie op A-4 formaat zonder de teksten.
Ik hoop dat met dit boekje in een behoefte wordt voorzien en wens u veel zangplezier!
Ahoy!


Jur Eckhardt

zie ook: Eelder Shantykoor (www.eeldershantykoor.nl)

 

Terug naar homepage